Fondo
Degradat
Logo EGS
     
  Enginyeria i Gestió de Seguretat, S.L.
          Serveis per a la millora de la gestió empresarial
    Català | Castellano  
     
EGS col·labora estretament amb els seus clients per desenvolupar i implantar els sistemes de gestió normalitzats, adaptant-los en cada cas a les característiques de cada empresa. La implantació d'aquests sistemes permet involucrar a totes les persones de la seva organització en una permanent orientació al client i major rendiment.

La metodologia de treball emprada per EGS permet:
 • Diagnosticar el nivell d'eficiència en la gestió de l'empresa
 • Detectar punts forts i punts febles
 • Assignar clarament les responsabilitats i les tasques de tots els membres de l'organització
 • Identificar i optimitzar els processos de treball
 • Millorar la imatge interna i externa de l'organització
 • Aconseguir punts addicionals en concursos públics

EGS realitza també auditories de seguiment i dóna suport al seu sistema de gestió per recolzar-lo en el seu manteniment i treballar per a la millora contínua.
 • Qualitat: ISO 9001 i EFQM
 • Medi ambient: ISO 14001 i EMAS
 • Seguretat alimentària: ISO 22000, BRC i IFS
 • Prevenció de riscos laborals: OHSAS 18001
 • Empreses de productes sanitaris: ISO 13485
 • Laboratoris d'assaig i calibratge: ISO 17025
 • Responsabilitat Social Corporativa: SA8000 i SGE21
 • Sistemes de gestió integrats: qualitat, medi ambient, seguretat alimentària, prevenció de riscos laborals, etc.
 • Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental
 • Etiqueta Ecològica de la Unió Europea

 • I molts altres. Consulteu-nos.

La qualitat no es limita a la comprovació dels productes o serveis oferts als clients,sinó que engloba tota una estratègia empresarial i, lluny de la tradicional idea dels sistemes de gestió normalitzats, a EGS aportem una eina real i pràctica per a la presa de decisions i per a la millora contínua de la organització. Estem especialitzats en aportar valor als sistemes de gestió existents, que representen per a moltes empreses una càrrega i no aporten una veritable utilitat.
 • Implantació d'aplicacions informàtiques per a la gestió i certificació de sistemes
 • Disseny d'indicadors i quadre de comandament integral
 • Formació a responsables de Sistemes de Gestió
 • Auditories internes amb valor afegit
 • Outsourcing del responsable del Sistema de Gestió
Degradat