Fondo
Degradat
Logo EGS
     
  Enginyeria i Gestió de Seguretat, S.L.
          Serveis per a la millora de la gestió empresarial
    Català | Castellano  
     
Seguretat i Construcció

Aquest ha estat el nostre "core business" durant anys i els nostres clients ho aprecien. L'equip tècnic està format per professionals amb gran experiència en seguretat i salut en els diferents àmbits de l'edificació, obra civil, industrial i energètic.

El rigor i agilitat en la redacció dels plans i estudis de seguretat i la nostra dilatada experiència en les coordinacions d'obres i la prevenció de riscos laborals ens avalen. El nostre servei de seguretat en la construcció és integral, ja que assessorem, gestionem, controlem i coordinem el compliment de la legislació vigent sobre prevenció laboral, des de l'elaboració del projecte fins a la recepció de les obres, desenvolupant una metodologia de treball, basada en el coneixement dels processos constructius, que li permet adaptar-se a qualsevol tipus de projecte.
La nostra missió és aconseguir que els nostres clients assoleixin les exigències de la legislació vigent a nivell administratiu, documental i executiu.
 • Plans i Estudis de Seguretat acord amb el R.D 1627/1997
 • Redacció/subministra i gestió de la Obertura de Centre de Treball, Llibre de Subcontractació i Llibre de Visites d'Inspecció de Treball.
 • Gestió documental en matèria preventiva de la seva empresa i presentació a clients i/o coordinadors de seguretat i salut.
 • Redacció de procediments de treballs específics i planificacions de l'activitat preventiva per a obres sense projecte.
 • Coordinació en fase de projecte i execució en obres de tot Catalunya
 • Coordinació d'activitats empresarials
 • Consultoria en prevenció de riscos laborals
 • Assessorament tècnic a la direcció d'obra i empreses concurrents
 • Assessorament en construcció sostenible
 • Seguiment ambiental de l'obra
 • Plans d'emergència i autoprotecció
 • Plans de muntatge, utilització i desmuntatge de bastides
 • Certificat i tramitació de la Cèdula d'Habitabilitat
 • Actualització de la legislació de seguretat i construcció


Construcció Sostenible

El nou Codi Tècnic de l'Edificació i el Decret d'Ecoeficiència de la Generalitat són només dos exemples necessitat que té la nostra societat per apostar per la sostenibilitat en la construcció.
EGS ofereix el coneixement i experiència necessaris per a l'aplicació d'aquesta reglamentació i assessora a qualsevol empresa, entitat o persona que vulgui construir una edificació amb criteris de sostenibilitat. La construcció respectuosa amb el medi ambient implica l'ús de determinats materials, l'atenció en el disseny de l'edifici, la gestió dels residus generats, la recuperació de les aigües residuals, sistemes eficients de reg, implantació de sistemes d'estalvi energètic, etc.
 • Assessorament tècnic en la construcció sostenible
 • Certificació energètica d'edificis
 • Seguiment ambiental d'obres
 • Auditories energètiques d'edificis
 • Elaboració de plans de reducció del consum elèctric
 • Suport i assessorament tècnic en la contractació i millora dels serveis energètics

Degradat