Fondo
Degradat
Logo EGS
     
  Enginyeria i Gestió de Seguretat, S.L.
          Serveis per a la millora de la gestió empresarial
    Català | Castellano  
     
La gestió ambiental, en l'actual marc legislatiu, implica la redacció de determinats informes que han de permetre dirigir-nos cap un desenvolupament sostenible.
El nostre equip pluridiscipilinar treballa de manera transversal i integrant els temes ambientals i de sostenibilitat en tot el procés de formulació dels nostres projectes.


Els serveis de EGS relacionats amb el medi ambient i l'empresa no es limiten al compliment de les exigències reglamentàries, sinó que aportem valor en totes les nostres actuacions en aquest camp mitjançant la minimització de matèries primeres, la sensibilització dels treballadors i treballadores, l'estalvi d'energia i la optimització dels processos, tan productius com de servei.
Els nostres tècnics i tècniques poden aportar solucions a qualsevol problema mediambiental que li pugui sorgir a la seva organització, així com dissenyar estratègies de sostenibilitat si vol demostrar el compromís de la seva empresa amb el medi ambient.

Alguns dels nostres serveis són:
 • Informes ambientals
 • Estudis d'impacte ambiental
 • Mapes acústics
 • Informes de sostenibilitat de plans i programes
 • Tramitació de llicències ambientals
 • Legalitzacions ambientals
 • Actualització de la legislació ambiental
 • Estudis de minimització de residus
 • Declaració Anual de Residus Industrials (DARI)
 • Diagnosis Ambientals d'Oportunitats de Minimització (DAOM)
 • Formació i assessorament en estratègies de sostenibilitat
 • Informes de contaminació de sòls
 • Tràmits i subvencions
 • Distintiu de garantia de qualitat ambiental i Etiqueta ecològica europea
Degradat